Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389974
Title Fries Melkschapen Stamboek
Author(s) Hiemstra, Sipke Joost
Department(s) Livestock Research
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2010
Keyword(s) flockbooks - animal genetic resources - genetic diversity - gene banks - artificial insemination - animal breeding - frisian milk sheep
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Animal Gene Banks and Genetic Resources
About Op 26 februari 2010 vergaderde het Fries Melkschapen Stamboek bij het CGN in Lelystad. Daar zijn een aantal presentaties gehouden die goed inzicht geven in de positie van dit kwetsbare (volgens FAO normen) oorspronkelijke unieke Nederlandse ras. Op dit moment vormt de Q-koorts een belangrijke bedreiging voor de positie van het ras. De fokkers en het Stamboek moeten zich nu nog sterker inspannen om de inteelttoename binnen de perken te houden. Het inzetten van meer rammen voor de fokkerij en het beperken van het aantal dekkingen per ram is daarbij een belangrijke richtlijn. Van 31 rammen is er sperma opgeslagen in de genenbank
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.