Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390112
Title De ontwikkeling van een ziekzoekrobot om mozaïekvirus in tulp op te sporen
Author(s) Heijden, G.W.A.M. van der; Polder, G.; Doorn, J. van; Baltissen, A.H.M.C.
Source Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 16 - 17.
Department(s) PRI Biometris
PRI Bioscience
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) experimenteel veldonderzoek - bloembollen - tulpen - aantasting - virusziekten - detectie - besmetting - field experimentation - ornamental bulbs - tulips - infestation - viral diseases - detection - contamination
Categories Bulb and Tuber Flowers / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De teelt van tulpen kampt met aantasting door verschillende virussen, die de opbrengst en de kwaliteit verlagen en een belemmering zijn voor de export. Bij een hoge besmetting worden hele partijen afgekeurd. In 2009 is vervolgens een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij is met een eerste prototype ziekzoekrobot door een aantal proefveldplots met viruszieke tulpencultivars gereden waarbij opnames zijn gemaakt van individueel genummerde tulpenplanten. Deze zijn ook visueel beoordeeld door ziekzoekers en later getest middels Elisa
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.