Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390122
Title Je hebt nooit genoeg kennis : onderzoek naar de kennisbehoefte in het waddengebied
Author(s) Klostermann, J.E.M.; Revier, H.; Berg, E. van den; Lamfers, J.
Source Leeuwarden : KNAW Waddenacademie - ISBN 9789490289119 - 91
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) natuurbescherming - economie - duurzaamheid (sustainability) - kennisniveau - wadden - waddenzee - nature conservation - economics - sustainability - knowledge level - tidal flats - wadden sea
Categories Nature Management (General)
Abstract De Waddenacademie heeft zichzelf ten doel gesteld om een integrale, gedragen visie te ontwikkelen op toekomstige kennisontwikkeling voor het Waddengebied. Als bijdrage aan deze visie is een analyse uitgevoerd van de kennisbehoefte bij beleidsmakers en andere belanghebbende partijen in het Waddengebied. Uit de interviews werd duidelijk dat de afgelopen jaren veel moeite is gedaan om iedereen bij het beleid voor de Wadden te betrekken. Sommigen vinden wel dat er nu teveel wordt gepraat en dat er te weinig knopen worden doorgehakt. De respondenten hebben een redelijk vertrouwen in de toekomst van het Waddengebied. Dat is mede veroorzaakt door de verbeterde dialoog.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.