Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390164
Title Veenweideboer anticipeert op natuur
Author(s) Hietkamp, D.
Source Agraaf 13 (2009)14. - ISSN 1387-9839 - p. 7 - 7.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) veehouderij - natuurbescherming - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - veenweiden - krimpenerwaard - livestock farming - nature conservation - nature management - agri-environment schemes - peat grasslands
Categories Nature Management (General) / Farm Management
Abstract „Een kwart van deze Zuid-Hollandse polder wordt omgetoverd in natuur”, vertelt Theo Vogelzang van het LEI. Hij laat een kaart zien, waarop in totaal 2.400 hectare is ingekleurd. „In het kader van de plannen met de Krimpenerwaard moeten meer dan 20 veehouderijbedrijven in de noordrand van het gebied worden opgekocht. Tenzij de veehouders kijken naar andere mogelijkheden, zoals natuur, recreatie en toerisme.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.