Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390241
Title Wegen naar een nieuw natuurbeleid: een bijdrage voor discussie
Author(s) Opdam, P.F.M.; Wieringa, K.; Oostenbrugge, R. van; Egmond, P. van; Hinsberg, A. van; Hendriks, C.M.A.
Source Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving - 28
Department(s) Landscape Centre
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) flora - fauna - biodiversiteit - overheidsbeleid - natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - biodiversity - government policy - nature conservation policy - ecological network
Categories Nature Management (General)
Abstract Deze notitie is geschreven op verzoek van de Stuurgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek Natuur (IBO). Het doel is om een aantal bouwstenen aan te reiken die de effectiviteit en de doelmatigheid van het natuurbeleid kunnen verbeteren, mede in het licht van bijvoorbeeld de klimaatverandering. De pijlers van een nieuwe strategie worden geplaatst tegen de achtergrond van een aantal normatieve visies, die richtinggevend zijn in het natuurdebat. In het natuurbeleid kan meer rekening worden gehouden met de veranderingsprocessen, ofwel dynamiek, in de natuur. Ook zou het beleid in de toekomst meer kunnen aansluiten bij de behoefte aan natuur in de samenleving. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft daarbij een belangrijke basis voor het natuurbeleid. Dit ruimtelijk samenhangend netwerk van natuurgebieden biedt plant- en diersoorten de mogelijkheid zich aan te passen aan ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de verstedelijking, of aan de klimaatverandering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.