Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390353
Title Waardering weidegang : en wat drijft jou?
Author(s) Well, E. van; Gooijer, Y.; Schans, F. van der
Source Culembirg : CLM Onderzoek en Advies (CLM Rapport 672) - 39 p.
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) rundveehouderij - rundvee - landschap - weiden - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - cattle husbandry - cattle - landscape - pastures - dairy farming - farm management - entrepreneurship
Categories Cattle / Agricultural Economics (General)
Abstract Op basis van de nulmeting van het project Koe & Wij was al geconcludeerd dat de factor ‘persoonlijke waarden’ een zeer belangrijke rol speelt in de afweging om de koeien al dan niet te weiden. Uit het huidige onderzoek blijkt dat ‘persoonlijke waarden’ een rol spelen bij alle drie de andere afwegingen uit het afwegingskader van Koe & Wij: ‘arbeid’, ‘economie’ en ‘maatschappelijke waarden’. We kunnen op basis van dit onderzoek vier ‘typen’ ondernemers onderscheiden: de zakelijke ondernemer; de genietende ondernemer; de traditionele ondernemer; de overtuigde ondernemer. Elke type ondernemer laat andere waarden meewegen in het maken van de keuze voor weidegang of opstallen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.