Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390355
Title Knelpunten en oplossingen Praktijkgroep Grote Koppel
Author(s) Durksz, D.L.
Source Lelystad : Animal Sciences Group - 3
Department(s) Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - melkkoeien - weiden - begrazing - graslandbeheer - voedering - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy farms - dairy cows - pastures - grazing - grassland management - feeding - farm management
Categories Animal Husbandry (General) / Cattle
Abstract Het project Koe & Wij heeft inmiddels twee weideseizoenen achter de rug. Hoe is het de deelnemers in de vier praktijkgroepen de afgelopen twee jaren vergaan? Hebben ze gezamenlijk oplossingen gevonden voor de benoemde knelpunten in hun praktijkgroep? Hebben ze die oplossingen ook al in de dagelijkse praktijk toegepast? Allemaal vragen waar per groep antwoord op wordt gegeven in een serie van vier publicaties. In dit vierde en laatse deel aandacht voor de praktijkgroep Grote Koppel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.