Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390541
Title Flora en fauna geassocieerd met mosselpopulaties in de Oosterschelde en Voordelta in 2009
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Engelberts, A.G.M.; Brink, A.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C019/10) - 32
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - waterdieren - monitoring - oosterschelde - voordelta - mussel culture - shellfish fisheries - aquatic animals - eastern scheldt
Categories Fisheries
Abstract In de periode van 5 tot en met 25 augustus 2009 zijn er bemonsteringen uitgevoerd van hangcultuur mosselen, mosselpercelen en MZI’s. In totaal zijn er 30 monsters genomen in de Voordelta en de Oosterschelde. In deze studie zijn 65 exoten geïdentificeerd die in potentie zouden kunnen worden geïntroduceerd met de zuid-noordtransporten van de mosselen. Tevens zijn er monsters genomen van MZIinstallaties, de hangcultures en bodemmosselen in de Oosterschelde en de Voordelta. Van de 116 aangetroffen soorten in de monsters uit de Oosterschelde waren 12 soorten gekenmerkt als exoot. In de MZI’s, die een relatief korte tijd in de Oosterschelde hangen zijn er in absoluut getal niet minder, maar wel andere soorten exoten aangetroffen dan in de bodemcultuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.