Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390792
Title Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008
Author(s) Steeg, P.A.H. van der; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (@Praktijkonderzoek Plant Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit ; nr. 2010-02 nr. 2010-02) - 77
Department(s) Fruit
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) fruitteelt - fruitgewassen - hagelschade - hagel - nadelige gevolgen - probleemoplossing - inventarisaties - kwekers - tuinbouw - maatregelen - fruit growing - fruit crops - hail damage - hail - adverse effects - problem solving - inventories - growers - horticulture - measures
Categories Fruit Growing
Abstract Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het doel de kennis en ervaring vast te leggen, zodat deze bij toekomstige soortelijke situaties direct beschikbaar is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.