Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390991
Title Made by Alterra : tien jaar onderzoek in de groene ruimte door Alterra Wageningen UR
Author(s) Heselmans, M.; Hilster, Y. de; Holtjer, L.; Klep, L.; Kouwen, M.; Smit, A.; Versluis, K.; Woestenburg, M.; Jansen, B.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 176
Department(s) Soil Science Centre
Alterra facilitaire dienst
Publication type Book aimed at the general public
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - bodem - landschap - milieu - natuurbescherming - ecologie - hydrologie - onderzoeksinstituten - onderzoek - nederland - natuur - agricultural research - soil - landscape - environment - nature conservation - ecology - hydrology - research institutes - research - netherlands - nature
Categories Environmental Sciences (General) / Research Policy
Abstract Vanaf de oprichting op 1 januari 2000 heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, zich geafficheerd als hèt onderzoekinstituut voor de groene ruimte. Door te kiezen voor persoonlijke interviews wordt aangegeven dat het onderzoek van Alterra niet alleen wordt gedaan dóór mensen, maar vooral ook vóór mensen. Vóór de samenleving. Want zelfs de meest ecologische ecoloog, de meest diepgravende bodemkundige en de best geïnformeerde geo-informaticus van Alterra werken niet alleen aan de wetenschappelijke verdieping van hun vakgebied, maar eerst en vooral aan concrete toepassingen daarvan waar de wereld een klein beetje beter van wordt. Aan alle geïnterviewden is gevraagd om een voor hen belangrijke datum te noemen, een dag die ergens in de afgelopen 10 jaar cruciaal was in hun onderzoek. De dag waarop zij hun ontdekking deden, of de dag waarop hun werk daadwerkelijk toegepast werd, de dag waarop iets heel erg mis dreigde te gaan, of de dag waarop alles zich ten goede keerde. Die data hebben de opbouw van dit boek bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.