Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391020
Title Haken en ogen aan dieper toetsen van nitraat
Author(s) Elzakker, B.G. van; Gast, L.
Source Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2005 (2005)20. - p. 4 - 4.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) melkveehouderij - mestbeleid - nitraatuitspoeling - rizosfeer - grondwater - monitoring - boren - methodologie - experimenteel veldonderzoek - filters - dairy farming - manure policy - nitrate leaching - rhizosphere - groundwater - boring - methodology - field experimentation
Categories Groundwater Hydrology / Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application / Environmental Policy / Cattle
Abstract In het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) meet het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nitraat in de bovenste meter van het grondwater. De monsters nemen we relatief eenvoudig met handboor en filterlans. We overwegen om de nitraatbelasting van grondwater tot vijf meter onder de grondwaterspiegel vast te stellen. De in het LMM toegepaste methoden lenen zich hier niet voor. Welke methode(n) wel? Om dat na te gaan onderzochten we afgelopen zomer enkele technieken op praktische bruikbaarheid. Er blijkt heel wat meer nodig dan een handboor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.