Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391095
Title Beetle eater: het blaast en zuigt insecten uit het gewas
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Rovers, J.A.J.M.; Willemse, J.; Bax, J.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 17
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) biologische landbouw - insectenplagen - coleoptera - fysische gewasbeschermingsmethoden - zuigen - risicobeheersing - stofzuigers - vollegrondsteelt - organic farming - insect pests - physical control - sucking - risk management - vacuum cleaners - outdoor cropping
Categories Organic Farming / Biological Control of Pests
Abstract Uit oriënterend onderzoek is naar voren gekomen dat de Beetle Eater, gemaakt voor het opzuigen van de coloradokever in aardappelen, in niet aangepaste vorm, perspectieven biedt in de koolteelt. Het onderzoek is uitgevoerd in kader van Telen met toekomst en de Innovatiewerkgroep ziekten en plagen in de biologische Landbouw. Een mooi voorbeeld van een gemeenschappelijk aanpak vanuit de gangbare én biologische landbouw. Mogelijkheden zijn er zeker. Het volledig opzuigen van de plaag zal wellicht niet plaatsvinden, maar een goede beheersing moet zeker lukken. Dat laten de eerste ervaringen met de Beetle Eater in asperge zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.