Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391181
Title De jeugdzorgboerderij : een wenkend perspectief
Author(s) Wielink, R. van; Pothoven, P.; Houwelingen, M.
Source Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR 320) - 28
Department(s) Bioprocess Engineering
VLAG
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) jeugdzorg - landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - nevenactiviteiten - zorgboerderijen - welzijn - multifunctionele landbouw - child welfare - farms - social services - ancillary enterprises - social care farms - well-being - multifunctional agriculture
Categories Care of Children, Sick People and Elderly / Farm Management
Abstract De Jeugdzorgboerderij is een vrij nieuwe, maar snel groeiende product-marktcombinatie binnen landbouw en zorg. In verschillende provincies zijn, onder impulsen van agrarische ondernemers, jeugdzorginstellingen en LTO, Jeugdzorgboerderijen ontwikkeld. Om uitwisseling en afstemming tussen de verschillende initiatieven te bevorderen is het Platform Jeugdzorgboerderijen opgericht. In deze publicatie wordt eerst ingegaan op de Jeugdzorgboerderij, aan de hand van verschillende aspecten wordt deze belicht. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteiten en effecten van verschillende vormen van jeugdzorg op de boerderij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.