Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391211
Title Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van kouseband : verslag van een proef te Saramacca, Suriname
Author(s) Putter, H. de; Wongsonadi, H.
Source Lelystad : Praktijk Plant & Omgeving. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 34
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) groenteteelt - suriname - rassenproeven - mulchen - rassenlijsten - bemesting - vegetable growing - variety trials - mulching - descriptive list of varieties - fertilizer application
Categories Variety Testing, Variety Lists / Farm economics / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In 2009 werd een kouseband proef uitgevoerd bij een teler in Suriname in de regio Saramacca. Doel was om het effect van rassenkeuze, toepassing van mulch en bemestingsstrategie op productie en opbrengst vast te stellen. Met mulch werd duidelijk een hogere productie gehaald dan wanneer geen mulch werd toegepast en daarmee een besparing op onkruidbestrijding. Tussen de Bemestingsstrategieën werden geen verschillen in productie aangetroffen. Voor alle proefbehandelingen bleken de berekende opbrengsten negatief te zjn, wat voornamelijk veroorzaakt werd door de hoge arbeidskosten. Met eigen arbeid was het saldo positief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.