Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391235
Title Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap : oplossingsrichtingen voor toekomstgerichte grootschalige melkveehouderij uitgewerkt voor het kleinschalige, open veenweidelandschap van Laag Holland
Author(s) Vogelzang, T.A.; Luijer, A.; Jong, D. de; Boers, J.
Source {S.l.] : S.n. - 49
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) grote landbouwbedrijven - veehouderij - landschap - kwaliteit - veenweiden - noord-holland - large farms - livestock farming - landscape - quality - peat grasslands
Categories Land Use Planning
Abstract Schaalvergroting wordt door de meeste veehouderijbedrijven gezien als een belangrijke mogelijkheid om de kostprijs te verlagen. Maar vooral in kleinschalige gebieden lopen grotere bedrijven tegen de grenzen van hun omgeving aan. Vanuit de maatschappij klinkt immers de roep om een mooier landschap en hogere natuurwaarden. In de brochure 'Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap' zijn oplossingsrichtingen voor toekomstgerichte grootschalige melkveehouderij uitgewerkt voor het kleinschalige, open veenweidelandschap van Laag Holland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.