Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391327
Title Belang van weidegang
Author(s) Pol, A. van den; Corré, W.J.; Hopster, H.; Laarhoven, G.C.P.M. van; Rougoor, C.W.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 97
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Agrosystems
ID - Dier en Omgeving
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - weiden - begrazing - samenleving - milieu - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy cattle - dairy farming - pastures - grazing - society - environment - farm results
Categories Cattle / Animal Housing, Management and Care / Agricultural Economics (General)
Abstract Ontwikkelingen in de melkveehouderij hebben er toe geleid dat weidegang niet meer zo vanzelfsprekend is als enkele tientallen jaren geleden. Vanuit de maatschappij is er een steeds sterker wordende roep naar bedrijfssystemen waarin het dier het natuurlijk gedrag kan uiten. Voor melkvee is weidegang daarbij een belangrijk aspect. De melkveehouderijsector onderschrijft het belang van weidegang en constateert een spanning tussen bedrijfstechnische ontwikkelingen en de maatschappelijke wensen. De vraag is of weidegang van melkvee gestimuleerd zou moeten worden (en opstallen dus tegen gegaan), en zo ja op welke wijze. Hiervoor is inzicht nodig in de verschillende aspecten van weidegang. Het rapport beoogt dit inzicht te geven vanuit de insteken maatschappij, dier, milieu en economie. Ook geeft het een overzicht van mogelijke stimuleringsmaatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.