Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391372
Title Op eieren lopen? De grillige dynamiek van de maatschappelijke aandacht voor innovatieve veehouderijsystemen in kaart gebracht
Author(s) Pot, W.D.; Termeer, C.J.A.M.
Source Wageningen : Wageningen University - 89
Department(s) Public Administration and Policy
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) intensieve veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierhouderij - intensieve dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - maatschappelijk draagvlak - dierlijke productie - dierethiek - intensive livestock farming - sustainability - animal welfare - animal husbandry - intensive husbandry - farm management - innovations - public support - animal production - animal ethics
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract De intensieve veehouderij is geregeld onderwerp van heftige discussies in de Nederlandse samenleving. In het debat rondom de intensieve veehouderij spelen vele waarden, opvattingen en feiten. Veel burgers geven bijvoorbeeld aan dat ze dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijk vinden en weren intensieve veehouderijen uit hun achtertuin. Tegelijkertijd stellen consumenten het belang van goedkoop voedsel voorop, en gaan boeren in de eerste plaats voor rendabiliteit. De beleidsmakers, tot slot, proberen de verschillen die er bestaan tussen burger, boer en consument te overbruggen. Tegen deze achtergrond wordt gezocht naar duurzame, diervriendelijke houderijsystemen die rendabiliteit en maatschappelijk draagvlak weten te combineren. Het Rondeel is een voorbeeld van een dergelijk duurzaam houderijsysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.