Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391497
Title Eindrapportage project Duurzaam Nutriëntenbeheer Zuidoost Nederland
Author(s) Haan, J.J. de; Reuler, H. van
Source Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV/Rapport ) - 60
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) tuinbouw - stikstof - emissie - onderzoeksprojecten - proefprojecten - bodemchemie - nutrientenbeheer - limburg - noord-brabant - vollegrondsteelt - horticulture - nitrogen - emission - research projects - pilot projects - soil chemistry - nutrient management - outdoor cropping
Categories Soil Chemistry / Cropping Systems
Abstract Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het project Duurzaam Nutriëntenbeheer Zuidoost Nederland. Het project is voortgekomen uit de wensen van de provincies om te werken aan het terugdringen van de emissies in de open teelten en dan met name de vollegrondstuinbouw. Uit de projecten Nutriënten Waterproof en Telen met toekomst was een aantal perspectiefvolle maatregelen naar voren gekomen die in die projecten niet getoetst en geïmplementeerd konden worden. Deze maatregelen zijn in dit project getoetst, gedemonstreerd op proef- en praktijkbedrijven en de succesvolle maatregelen zijn begeleid in de implementatie op een aantal praktijkbedrijven. Over de maatregelen is gecommuniceerd in artikelen, brochures, presentaties en rapporten en tijdens excursies, open dagen en bijeenkomsten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.