Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391535
Title Zorg en platteland : inventarisatie van ontwikkelingen
Author(s) Kranendonk, R.P.; Driest, P.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1903) - 51
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - gezondheidszorg - ziektekostenverzekering - sociale zorg - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - rural development - health care - health insurance - social care - multifunctional agriculture - social care farms
Categories Farm Management / Social Welfare
Abstract Het rapport beschrijft een quick scan naar ontwikkelingen van zorg op het platteland, uitgesplitst naar initiatieven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteiuning (WMO), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet. Daarnaast worden diverse nieuwe ontwikkelingen en initiatieven beschreven waarvoor nog geen beleid of regelingen bestaan. Duidelijk is dat er veel behoefte bestaat aan het creëren van kleinschalige zorgvoorzieningen op het platteland. De groene en witte wereld worden bijeen gebracht, maar er is nog sprake van onbekendheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.