Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391564
Title Invloed van fosfaat op de strekkingsgroei van Kalanchoë
Author(s) Noort, F.R. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 329) - 18
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) kalanchoe - fosfaten - groei - plantenontwikkeling - phosphates - growth - plant development
Categories Ornamental Plants / Plant Development
Abstract Hoewel door nieuwe compactere cultivars en door beter gebruik van groeiregulatoren het gebruik van groeiregulatoren is afgenomen, moet er nog steeds geremd worden om strekkingsgroei tegen te gaan en compacte Kalanchoës te telen. Vanuit diverse onderzoeken bij andere gewassen is bekend dat een verlaagde fosfaatgift een remmende werking op de strekkingsgroei heeft. Het effect kan afhankelijk zijn van het plantstadium: met zogenaamde ‘dynamische fosfaatgift’ kan hierop worden ingespeeld. Dit was de aanleiding om te onderzoeken wat de invloed van dynamische fosfaatgift op de strekkingsgroei bij Kalanchoë is. Uit het onderzoek is gebleken, dat Kalanchoë kan groeien met (heel) weinig fosfaat. Fosfaat blijkt echter geen goed instrument te zijn om de strekkingsgroei op een efficiënte manier te beïnvloeden. De planten bleven maar weinig korter bij weinig fosfaat, terwijl de plant minder versgewicht aan blad en bloemen maakte. Een combinatie van weinig fosfaat met hoge EC en hoge stikstofniveaus, resulteerde zelfs in langere planten. De behandelingen hadden geen invloed op de houdbaarheid van de planten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.