Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391792
Title Distributie van Clavibacter in tomatenzaailingen
Author(s) Schenk, M.F.; Hamelink, R.; Slawiak, M.; Zouwen, P.S. van der; Wolf, J.M. van der
Event Gewasbeschermingsdag 2010, 2010-03-18
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
PRI BIOINT Ecological Interactions
Biointeracties and Plant Health
Publication type Poster (professional)
Publication year 2010
Keyword(s) tomaten - clavibacter michiganensis subsp. michiganensis - in zaden overlevende bacteriën - bacteriën - zaailingen - tomatoes - seedborne bacteria - bacteria - seedlings
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Tomatoes
Abstract Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) is een zaadoverdraagbare bacterie die bacteriekanker veroorzaakt in tomaat. Recente uitbraken van dit quarantaine pathogeen hebben geleid tot miljoenen euro’s schade. Cmm groeit langzaam en is moeilijk te detecteren in zaad. Mogelijk is toetsing van zaailingen een alternatief voor de zaadtoetsing. Daarom is onderzocht of Cmm valt aan te tonen in zaailingen en in jonge planten en zo ja, welke plantdelen de meest betrouwbare toetsuitslagen geven. Deze poster geeft de resultaten weer. Later wordt de toets herhaald om betrouwbaar vat te kunnen stellen of de zaailingen toets een zinvol alternatief vormt voor de zaadtoets.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.