Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391834
Title Geïntegreerde bestrijding van trips in Freesia
Author(s) Staaij, M. van der; Messelink, G.J.; Groot, E.B. de; Slooten, M.A. van
Event Gewasbeschermingsdag 2010, 2010-03-18
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2010
Keyword(s) natuurlijke vijanden - predatoren van schadelijke insecten - freesia - resistentie tegen pesticiden - thrips - natural enemies - predators of insect pests - pesticide resistance
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Biological Control
Abstract Poster over bestrijding van de moeilijk te bestrijden trips in Freesia. Het pakket chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds smaller. Door intensief gebruik van het beperkte aantal middelen is het risico van resistentieontwikkeling groot. De doelstelling van het onderzoek is bepalen in hoeverre het mogelijk is trips in freesia geïntegreerd te bestrijden met de huidige beschikbare middelen; natuurlijke vijanden en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijk oorsprong. Gezocht zal moeten worden naar van nature op een freesiagewas voorkomende natuurlijke vijanden: roofmijten, roofwantsen, rooftripsen, roofvliegen enz. die constant aanwezig zijn op het gewas en daarin een populatie opbouwen. Dit probleem, de vestiging van de huidige beschikbare biologische bestrijders, speelt in meerdere gewassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.