Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391903
Title Storm, bos, beheer en stabiliteit : een evaluatie na de storm van 2007
Author(s) Schelhaas, M.J.; Schulting, R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2008) - 56
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Cultural Geography
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bosschade - windschade - stormen - bossen - bosbedrijfsvoering - stabiliteit - nederland - forest damage - wind damage - storms - forests - forest management - stability - netherlands
Categories Forest Damage and Protection
Abstract Na de storm van 18 januari 2007 zijn 18 plots gemeten in bossen waar bomen omgewaaid waren en zijn 21 beheerders geïnterviewd over hun mening ten aanzien van stabiliteit. Met de verkregen informatie is het niet goed mogelijk de huidige blesinstructies af te wijzen of te onderbouwen. Wel zijn er aanwijzingen dat de toekomstbomen bij douglas relatief vaak door de storm waren beschadigd, terwijl dit bij de grove den niet het geval was.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.