Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391909
Title Kwartiermaken duurzame Aquacultuur Noord-Holland, deel II: 5 business cases: ondersteuning, status en aanbevelingen oct. 2009 - maart 2010
Author(s) Veenstra, F.A.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C048/10) - 62
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) aquacultuur - duurzaamheid (sustainability) - projecten - netwerken (activiteit) - ondernemingen - noord-holland - multi-stakeholder processen - bedrijfsmanagement - aquaculture - sustainability - projects - networking - enterprises - multi-stakeholder processes - business management
Categories Aquaculture
Abstract Van december 2008 april 2009 heeft de Provincie Noord Holland IMARES ingehuurd om de kwartiermaker te leveren voor het verbinden, verdiepen en ondersteunen van de nieuwe en lopende aquacultuur initiatieven alsmede synergie te bewerkstellingen met de aquacultuur ontwikkelingen in de provincies Friesland, Flevoland en Zeeland. Ten aanzien van aquacultuur ontwikkelingen in Nederland er nog steeds te veel versnippering is, zowel met betrekking tot de ondersteuning van start up kweekbedrijven in de verschillende provincies alsmede onderlinge kennis en ervaringstransfer.In de voorjaarsbijeenkomst van Stuurgroep Aquacultuur Noord Holland is door de leden te kennen gegeven, dat de aanbevelingen van de kwartiermaker nog dit jaar een verdiepingslag zouden moeten krijgen en de kwartiermaker hierbij opnieuw een actieve aanjaag rol te geven. De focus ligt dan op de 3 viskweek business cases : tong,snoekbaars, paling en op de aquacultuur samenwerking, de 2 business cases: Noord Holland/ZeelandVIP/LNV/Provincies en een eerste aanzet tot een ontwikkelingsplan voor aquacultuur uitgangsmaterialen i.s.m.Seed Valley/TTI/Agriboard/WUR.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.