Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392128
Title Boerderij en landschap : herbestemming van monumnetale boerderijen als impuls voor landschapsbeheer : verkenning van een nieuwe formule
Author(s) Coninx, I.; Kersten, P.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2025) - 56
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - landbouwbedrijfsgebouwen - cultureel erfgoed - gebruiksefficiëntie - nederland - cultuurlandschap - landschapsbeheer - landscape - farm buildings - cultural heritage - use efficiency - netherlands - cultural landscape - landscape management
Categories Landscape Architecture (General) / Historical Buildings, Monuments
Abstract Door verschillende sociale, economische en beleidsmatige ontwikkelingen worden een heel aantal boerderijen bedreigd met leegstand, wat kan resulteren in de verloedering van het omliggende landschap. Om dit tegen te gaan is de Stichting Boerderij en Landschap op zoek gegaan naar een nieuwe formule. Het idee achter deze formule is dat door herbestemming van oude boerderijen naar nieuwe functies een geldstroom teweeggebracht kan worden die vervolgens kan worden aangewend om het omliggende landschap te beheren. De mogelijkheden en randvoorwaarden van deze formule werden onderzocht in deze studie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.