Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392137
Title Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek
Author(s) Viveen, W.; Maas, G.J.; Schoorl, J.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1939) - 56
Department(s) Land Dynamics
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) rivieren - geologische sedimentatie - fluviatiele erosie - geomorfologie - sediment - nederland - duitsland - grensoverschrijdend gebied - overijssel - rivers - geological sedimentation - stream erosion - geomorphology - netherlands - germany - transboundaries
Categories Geomorphology / Hydrology
Abstract In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er een samenwerking opgezet met Duitse partners. Hierdoor kon er een grensoverschrijdende analyse gemaakt worden van het Vechtsysteem vanaf de bovenlopen in Duitsland tot de monding bij het Zwarte Water in Nederland. Door gebruik te maken van het landschapsproces-model LAPSUS, ontwikkeld door onderzoekers van de leerstoelgroep Land Dynamics van Wageningen Universiteit, kon er een analyse gemaakt worden van waar zich in het gebied de belangrijkste bronnen van sediment bevinden en hoe verschillende delen van het Vechtsysteem reageren op veranderingen in landgebruik en op aanpassingen aan de benedenstroomse loop van de Vecht. Op basis van drie scenario’s is dit gedrag nader onder de loep genomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.