Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392231
Title Kansen voor een uniek gebied : maatwerk voor het GLB in Oost-Nederland
Author(s) Rougoor, C.; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H.; Helming, J.F.M.; Smit, A.B.
Source Culemborg : Den Haag : CLM : LEI ((CLM-Rapport) (LEI-Rapport) (CLM- 729 - 2010) (LEI-rapport 10-041)) - 93
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwontwikkeling - subsidies - landbouw - inkomen - nationale landschappen - natura 2000 - gelderland - overijssel - cap - agricultural development - agriculture - income - national landscapes
Categories Farm Management
Abstract Gezien de omvang van de huidige inkomenssteun aan de landbouw in Gelderland en Overijssel zullen Europese en nationale beleidswijzigingen op dit vlak belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw en het platteland in beide provincies. Om hierin meer inzicht te krijgen hebben de provincies Gelderland en Overijssel aan CLM/LEI gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijke gevolgen (kansen en bedreigingen) en alternatieven die voortvloeien uit de aanpassingen van het stelsel van de inkomenssteun. Volgens het Rijk komen de Natura-2000 gebieden en de nationale landschappen het eerste als waardevolle gebieden in beeld. Het inzetten van geld voor speciale gebieden brengt ook risico’s met zich mee voor gebieden die niet aangewezen zijn als waardevol, en waar geen groenblauwe dienstenbeleid wordt gevoerd (de zogenaamde nee-nee gebieden).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.