Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392460
Title Boer en wetenschapper : samen innovatieve machines bouwen
Author(s) Vijn, M.P.; Broek, R.C.F.M. van den; Boxtel, M.P. van
Source Ekoland 30 (2010)5. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 9.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) mechanisatie - samenwerking - biologische landbouw - melkveehouderij - wetenschappelijk onderzoek - vollegrondsteelt - mechanization - cooperation - organic farming - dairy farming - scientific research - outdoor cropping
Categories Mechanization / Organic Farming
Abstract Het vooroordeel wil dat de boer en de wetenschapper elkaars taal niet spreken. De boer kijkt niet verder dan zijn neus lang is en de wetenschapper zit in een ivoren toren. Maar is dat wel zo? Twee recente voorbeelden van boeren en wetenschappers die samen een innovatieve machine bouwen, geven aan dat het ook anders kan. De robot Guus herkent ridderzuring in grasland en de Beetle-eater zuigt insecten uit het gewas. Maar wat zijn daarbij de kansen en valkuilen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.