Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392846
Title Alternaria dauci in peen, projectjaar 2000
Author(s) Plentinger, M.C.; Wanten, P.J.; Schepers, H.T.A.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenten - 59
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Applied Plant Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) groenteteelt - veldgewassen - daucus carota - gewasbescherming - schimmelziekten - chemische bestrijding - fungiciden - alternaria - proeven op proefstations - vegetable growing - field crops - plant protection - fungal diseases - chemical control - fungicides - station tests
Categories Root Vegetables / Plant and Crop Protection (General)
Abstract In het jaar 2001 werden twee veldproeven uitgevoerd waarin fungiciden werden beproefd tegen Alternaria dauci in peen. De proefvelden werden op het PPO-AGV in Lelystad en in Meterik aangelegd. Het doel van het project was na te gaan of fungiciden die toegelaten zijn in andere gewassen of nog niet in Nederland zijn toegelaten, werkzaam zijn tegen Alternaria dauci in peen. Gewascontrole vond plaats door planten te beoordelen op een bladaantasting door Alternaria dauci. De aantasting werd regelmatig beoordeeld aan de hand van een ziekte-index. In dit tweede proefjaar werd gekeken naar de effectiviteit van de middelen op Alternaria en werden geen opbrengstgegevens verzameld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.