Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393022
Title Baseline study of the distribution and morphology of Brassica napus L. and Brassica rapa L. in the Netherlands
Author(s) Luijten, S.H.; Jonge, T.J. de; Jong, J.H.S.G.M. de
Source Leiden : University Leiden, Institute of Biology Leiden - 68
Department(s) Laboratory of Genetics
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) brassica - raapzaad - koolzaad - verspreiding van planten - wetenschappelijk onderzoek - rapeseed - rape - plant dispersal - scientific research
Categories Plant Ecology
Abstract Raapzaad komt in Nederland veel vaker en in grotere populaties voor dan koolzaad. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Leiden onder leiding van Tom de Jong. In opdracht van de COGEM en met hulp van vrijwilligers van de stichting FLORON hebben de onderzoekers de verspreiding van koolzaadpopulaties in Nederland in kaart gebracht. De koolzaadpopulaties die worden aangetroffen zijn vaak klein en komen voor op plaatsen waar teelt, transport en overslag van koolzaad plaatsvindt. Het onderzoeksresultaat staat in contrast met de verspreidingsdata in de huidige Nederlandse Flora en Fauna database. Waarschijnlijk is raapzaad, vanwege de grote uiterlijke overeenkomsten met koolzaad, in het verleden vaak aangezien voor koolzaad. Om de soorten van elkaar te onderscheiden maakten de Leidse onderzoekers gebruik van moleculaire technieken en meerdere uiterlijke kenmerken. Bij het onderzoek waren tevens betrokken: W.L.M. Tamis (Leiden), B. Odé and C.L.G. Groen (Stichting FLORON) en J.H.S.G.M. de Jong (Wageningen)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.