Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393047
Title Monitoring stroomgebieden : een tussenrapport : meerjaren monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders
Author(s) Duinhoven, G. van; Bettonville, M.; Tol-Leenders, T.P. van
Source [Wageningen etc.] : Alterra : Deltares - 68
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) stroomgebieden - oppervlaktewater - waterkwaliteit - modellen - monitoring - watersheds - surface water - water quality - models
Categories Water Quality
Abstract In vier onderzoeksgebieden is alle bestaande kennis van het oppervlaktewatersysteem en de waterkwaliteit verzameld. Het betreft: de Drentse Aa, een zandgebied met lage nutriëntenbelasting; de Schuitenbeek, een zandgebied met hoge nutriëntenbelasting; de Krimpenerwaard, een veenpolder; Quarles van Ufford, een bemalen rivierkleigebied. Vervolgens zijn waar nodig extra veldmetingen gedaan. Deze aanvullende metingen hebben kennishiaten binnen de gebieden opgevuld en zijn ingezet voor de bouw van een model dat de relaties tussen alle onderdelen in het oppervlaktewatersysteem betrouwbaar en gedetailleerd weergeeft. Dat model is gebouwd als afgeleide van een bestaand, landelijk model (STONE), dat in fases is verfijnd en uitgebreid op basis van steeds gedetailleerdere systeemkennis en gebiedsdata. Aanpassingen in het model zijn steeds getoetst aan meetgegevens uit het gebied, waarmee direct duidelijk werd of de aanpassing resulteerde in een beter werkend model.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.