Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393074
Title Basismateriaal voor eventuele prioritaire gebieden : quick scan voor Drenthe
Author(s) Bakker, G.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Vries, F. de; Akker, J.J.H. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1964) - 88
Department(s) SS - Soil Physics and Land Use
SS - Soil Geography
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) erosie - bodem - organisch bodemmateriaal - bodemverdichting - nederland - kaderrichtlijn bodem - bodemkwaliteit - drenthe - erosion - soil - soil organic matter - soil compaction - netherlands - soil framework directive - soil quality
Categories Soil Science (General)
Abstract In vervolg op een studie die op nationale schaal inzicht gaf in het mogelijke voorkomen van bodembedreigingen waardoor in het kader van de concept Kaderrichtlijn Bodem prioritaire gebieden aangewezen moesten worden, is in dit rapport de aandacht gericht op de provincie Drenthe. Zowel in Nederland als in Drenthe zijn drie bodembedreigingen het meest relevant, namelijk erosie, afname van de hoeveelheid organische stof en verdichting. Bij erosie gaat het in de provincie Drenthe vooral over winderosie. Afname van de organische stofhoeveelheden speelt vooral in (voormalige) veengebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.