Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393156
Title Kwik en chroom in het milieu. Verschijningsvormen, gedrag en toxiciteit Literatuurstudie
Author(s) Kotterman, M.J.J.; Heuvel, M.J. van den
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C046/10) - 30
Department(s) IMARES Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) kwik - chroom - toxiciteit - chemische speciatie - waterverontreiniging - ecotoxicologie - bioaccumulatie - noordwest-overijssel - mercury - chromium - toxicity - chemical speciation - water pollution - ecotoxicology - bioaccumulation
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Environmental Pollution
Abstract Kwik is een metaal dat door zijn toxische eigenschappen al jaren in de aandacht staat van milieumonitoring. Het metaal werd en wordt gebruikt voor vele toepassingen, en door zowel de natuurlijke als menselijke emissie komt het overal in het milieu voor. De voornaamste bronnen van kwikverontreiniging van water en land bestaan uit atmosferische depositie, aanvoer via zwevend stof in waterstromen en door specifieke industriële bronnen. Meer specifiek wordt ingegaan op die parameters die van invloed kunnen zijn in het beheer van het Zwarte Water en waterbodems in het algemeen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.