Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393299
Title Winterganzenbeleid: het roer om? : ex ante evaluatie kosteneffectiviteit opvangbeleid winterganzen
Author(s) Guldemond, A.; Rijk, P.J.; Dijkman, W.
Source Culemborg [etc.] : CLM [etc.] (CLM 728) - 68
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) overwintering - ganzen - wildbeheer - kosten-batenanalyse - geese - wildlife management - cost benefit analysis
Categories Aves / Nature Management (General)
Abstract Deze studie laat zien wat de kosteneffectiviteit is van verschillende scenario’s en opties voor het winterganzenbeleid hebben. Vergeleken met voortzetting van het huidige beleid levert het afschaffen van de schadevergoeding voor ganzen buiten de foerageergebieden en het verminderen van ganzenpopulaties door afschot (populatieregulatie) de grootste besparingen op. Het stoppen met het huidige Beleidskader, dat wil zeggen geen foerageergebieden meer, geen verjaging door ondersteunend afschot en in het hele land de schade van ganzen vergoeden, levert ook aanzienlijke besparing op. Het draagvlak voor deze opties verschilt sterk tussen agrariërs, terreinbeheerders, wildbeheereenheden, dierenbeschermingsorganisaties en Vogelbescherming.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.