Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393347
Title Evenredige participatie Natura 2000-beheerplannen
Author(s) Minten, S.L.J.N.; Groot, B.J.; Kuhlman, J.W.; Hoop, J.G. de; Reinhard, A.J.
Source Den Haag : LEI (LEI-nota : Onderzoeksveld Regionale economie & ruimtegebruik ) - 17
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) regionale planning - natuurbescherming - landbouw - recreatie - participatie - provincies - natura 2000 - regional planning - nature conservation - agriculture - recreation - participation - provinces
Categories Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract Om te kunnen beoordelen in hoeverre bij beheerplannen van Natura 2000 gebieden sprake is van evenredige participatie, moeten de partijen in beeld worden gebracht. Dat zijn zowel de voortouwnemers, bevoegd gezag, werkgroepleden (en voorzitter), belangenorganisaties. Het betreft daarbij: rijksoverheid (Staatsbosbeheer, waterstaat, defensie), provincie, gemeente, waterschap; natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten, Landschappen, Vogelbescherming); bedrijfsleven (landbouw, recreatie) en burgers (jagers, sportvissers)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.