Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393378
Title PhD project: Productiviteit van de mosselkweekcyclus in de Waddenzee. Introductie en verkenning data van Mei 2009 tot Februari 2010
Author(s) Capelle, J.; Wijsman, J.W.M.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C084/10) - 47
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) mossels - mosselteelt - onderzoek - groei - overleving - dierlijke productie - zaadproductie - mussels - mussel culture - research - growth - survival - animal production - seed production
Categories Fishery Resources and Management / Cultured Shellfish and Crustaceans / Crustacea
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van de methodiek en een verkenning van de resultaten van bemonsteringen die zijn uitgevoerd tijdens het eerste jaar voor het PhD project: “de productiviteit van de mosselkweek cyclus in de Waddenzee”. Als onderdeel van dit project zijn mosselen gevolgd van zaad tot veiling. Hiertoe zijn op percelen in de Waddenzee vier maal per jaar metingen verricht aan deze mosselen. Een ruimtelijke indeling op basis van de relatieve Theoretische Productie Waarde (TPW) van de percelen lijkt een goede indicator te zijn voor verschillen in groei en overleving. In de discussie en conclusie worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. Het onderzoek zoals het in dit rapport wordt beschreven zal nog twee jaar doorlopen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.