Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393688
Title Geschiktheid van Staatsbosbeheer-terreinen voor groene buitenschoolse opvang, Locatieanalyse
Author(s) Langers, F.; Bosch, F.J.P. van den
Source Wageningen : Alterra - 25
Department(s) CL - The Human Factor
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) dagopvang voor kinderen - natuurgebieden - speelterreinen - inventarisaties - relaties tussen stad en platteland - locatie - child day care - natural areas - playgrounds - inventories - rural urban relations - location
Categories Land Use Planning / Care of Children, Sick People and Elderly
Abstract De ambitie van Staatsbosbeheer is om een groot deel van haar plannen voor de jeugd te realiseren in achttien groene gebieden in dichtbevolkte delen van ons land, de zogenaamde Recreatie-om-de-stad (Rods)-gebieden. Recreatie om de stad is een jong, maar veelbelovend initiatief: de ambitie voor de achttien gebieden ligt hoog: de omvang moet uitbreiden van 2.500 naar 5.000 hectare, de gebieden moeten straks vrij toegankelijk zijn, goed bereikbaar én intensief en op uiteenlopende manieren te gebruiken zijn voor verschillende doelgroepen. Drie van de achttien Rods-gebieden fungeren de komende jaren als etalagegebied. Dat zijn het Diemerbos bij Amsterdam-Zuidoost, het Gagelbos aan de noordrand van Utrecht en de aangesloten gebieden de Balij en het Bieslandse Bos tussen Zoetermeer, Nootdorp, Pijnacker en Delft. Staatsbosbeheer is met name geïnteresseerd in de kansen voor groene BSO in de etalagegebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.