Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 394563
Title Slakkenschade in aardappelen : inventarisatie naar potentiële factoren die problemen met slakken in aardappelen veroorzaken (2009)
Author(s) Rozen, K. van; Ester, A.; Meuffels, G.J.H.M.; Crombach, C.J.E.; Schiffelers, R.; Crijns, J.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV - 32
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) aardappelen - geïntegreerde plagenbestrijding - slakkenbestrijding - schade - lössgronden - akkerbouw - potatoes - integrated pest management - mollusc control - damage - loess soils - arable farming
Categories Arable Farming / Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Veel telers in het zuidoosten van Nederland maakten in 2009 melding van gaten in aardappelen veroorzaakt door slakken. Ze gaven aan dat dit vaak pas wordt geconstateerd tijdens het inschuren van de aardappelen of zelfs pas in de bewaring. Het is echter nauwelijks bekend welke omstandigheden leiden tot dit probleem en wat voor soort slakken in dit gebied de schade veroorzaken. Verondersteld wordt dat een teelt van groenbemesters en al of niet kerende grondbewerking de problemen veroorzaken. Harde bewijzen ontbreken echter. Er zijn geen gefundeerde adviezen over effectieve maatregelen bekend die leiden tot het verminderen of voorkomen van slakkenschade in aardappelen. In dit onderzoek is het slakkenprobleem met betrekking tot aardappelen in kaart gebracht. Tegelijkertijd is getracht inzicht te krijgen in afhankelijke invloedsfactoren die bijdragen aan het probleem. Hiervoor zijn aardappeltelers benaderd om hun ervaringen met betrekking tot slakken in aardappelen tot uiting te brengen. Het doel is of via teelt- en/of beheersmaatregelen het probleem kan worden aangepakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.