Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 394768
Title Fecale bacteriën in de plassen van het park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen
Author(s) Kleijn, D.; Meerburg, B.G.; Harmsen, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-Rapport 2057) - 41
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) escherichia coli - campylobacter - darmmicro-organismen - waterverontreiniging - watervogels - feces - waterkwaliteit - recreatiegebieden - natuurbescherming - voorstedelijke woonwijken - nederland - oppervlaktewaterkwaliteit - zwemwater - kop van noord-holland - intestinal microorganisms - water pollution - waterfowl - faeces - water quality - amenity and recreation areas - nature conservation - suburban areas - netherlands - surface water quality - swimming water
Categories Water Pollution
Abstract In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebied bestaat uit water, een deel hiervan is zwemwater. De zwemwaterkwaliteit is echter slecht, vooral door het voorkomen van te hoge concentraties fecale bacteriën (o.a. E. coli en intestinale enterococcen). Een eerste verkenning van de beschikbare gegevens leerde dat nog onvoldoende bekend is waar de problemen exact vandaan komen en wanneer deze zich vooral voordoen. De meest aannemelijke verklaring voor de hoge concentraties fecale bacteriën lijkt het voorkomen van watervogels te zijn, maar onduidelijk is wat de rol is van de verschillende soorten watervogels en waar en wanneer de problemen zich vooral voordoen. Ook is onduidelijk of fecale bacteriën over enige afstand getransporteerd kunnen worden in de waterstroom. Deze literatuurstudie heeft als doel een antwoord te geven op deze vragen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.