Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395005
Title Biogrondstoffen; van fossiel naar biomassa
Author(s) Sanders, J.P.M.; Heeres, H.J.; Oranje, F. van; Evenblij, M.
Source Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Bio-Wetenschappen en Maatschappij 29e jrg. (2010), nr. 1) - ISBN 9789073196575 - 92
Department(s) Biobased Chemistry and Technology
VLAG
Publication type Book or proceedings aimed at a professional audience (editor)
Publication year 2010
Keyword(s) biomassa - biomassa productie - energiebronnen - brandstofgewassen - aanvaardbaarheid - duurzaamheid (sustainability) - biomassaconversie - biobased economy - biomass - biomass production - energy sources - fuel crops - acceptability - sustainability - biomass conversion
Categories Environmental Management (General)
Abstract Er is een oneindige voorraad planten dankzij de straling van de zon. Er zijn op aarde voldoende grond en biologische afvalstromen beschikbaar om een groot deel van de wereldbehoefte aan energie te vervullen en zo te komen tot een biobased economy. Het cahier Biogrondstoffen beschrijft de mogelijkheden en technieken om biomassa te verkrijgen en om te zetten in bruikbare en commercieel toepasbare biogrondstoffen. Het cahier besteedt ook aandacht aan de belemmeringen voor een dergelijke groene economie. Een duurzame productie van biomassa en biobrandstoffen op grote schaal vereist goede voorwaarden, zodat de omstandigheden van mensen in arme landen en het milieu niet verslechteren, maar juist verbeteren. Met die gedachte en gezien de ontwikkelingen in de technologie, is de redactie van het cahier voorzichtig optimistisch over de toekomst van een groene, mede op biomassa georiënteerde, economie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.