Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395007
Title Energieverbruik bij het bewaren van bijzondere bolgewassen : Allium, Muscari, Zantedeschia en Fritillaria
Author(s) Wildschut, J.; Vasen, R.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bloembollen - rassen (planten) - koudeopslag - energiegebruik - modellen - ventilatie - temperatuur - landbouwkundig onderzoek - milieubeheersing - ornamental bulbs - varieties - cold storage - energy consumption - models - ventilation - temperature - agricultural research - environmental control
Categories Energy / Bulb and Tuber Flowers
Abstract De gewasgroep bijzondere bolgewassen bestaat uit vele tientallen soorten, onder te verdelen in zomer- en voorjaarsbloeiers, en staat qua areaal na tulp en lelie in de boembollensector op de derde plaats. Uit de analyse van het energieverbruik per hectare van de deelnemers aan de MJA-e in de periode 1995-2006 bleek vooral het gasverbruik bij deze gewasgroep erg hoog. Het verdient daarom aanbeveling om met telers van bijzondere bolgewassen te achterhalen wat de achtergronden van de hoge ventilatiedebieten zijn: wat wil men er mee bereiken, welk bewaarklimaat wil men realiseren, welke bewaarziekten of andere problemen wil men voorkomen, etc. Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten, bv. een ventilatiesturing op basis van RV bij bolgewassen die niet op ethyleen reageren, waardoor de bollensector meer energie kan besparen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.