Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395148
Title Screening van herbiciden voor de boomkwekerij (in deze openbare versie worden de niet toegelaten middelen onder code vermeld) : resultaten praktijkproeven 2007-2009
Author(s) Bulle, A.A.E.; Kuik, A.J. van; Meij, J. van der; Tol, R. van der
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 52
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) boomkwekerijen - herbiciden - onkruidbestrijding - gebruikswaarde - gewasbescherming - forest nurseries - herbicides - weed control - use value - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract In de boomteelt en ook die van vaste planten blijft onkruidbeheersing één van de belangrijkste kostenposten. Er zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest op het gebied van mechanische onkruidbestrijding en afdekmaterialen, maar vaak is het bedrijfseconomisch niet interessant om onkruid mechanisch de baas te blijven. Daarnaast is het resultaat van mechanische onkruidbestrijding sterk weersafhankelijk en is het niet op elk bedrijf mogelijk om (grote) machines in te zetten. Redenen waarom tot nu toe onkruid vaak chemisch bestreden wordt. In de afgelopen jaren is het middelenpakket aan herbiciden er niet groter op geworden. Door strengere toelatingseisen, die voortvloeien uit de nieuwe EU-verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, komen er minder middelen op de markt. Het beschermingsniveau voor het oppervlaktewater en voor niet-doelwitorganismen wordt versterkt en daarmee wordt het zelfs voor het huidige middelenpakket moeilijk om middelen op de markt te houden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.