Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395430
Title EHS-experiment Gaasterland; 1 startfase monitrong botanische beheersovereenkomsten
Author(s) Molenaar, J.G. de; Knegt, B. de; Braak, C.J.F. ter; Kolkman, G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1130) - 53
Department(s) Landscape Centre
CL - Ecological Models and Monitoring
Biometris (WU MAT)
Biometris (PPO/PRI)
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) vegetatie - flora - vegetatiebeheer - natuurbescherming - meervoudig landgebruik - gaasterland - ecologische hoofdstructuur - agrarisch natuurbeheer - agro-ecologie - friesland - vegetation - vegetation management - nature conservation - multiple land use - ecological network - agri-environment schemes - agroecology
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit in opdracht van Natuurplanbureau gepubliceerde onderzoek is de startfase voor het monitoren van de ontwik¬ke¬lingen van de botanische natuurkwaliteit van graslandpercelen en -perceelsranden onder invloed van bota¬nisch gerichte agrarische beheers¬overeenkomsten in Gaasterland. Het gaat om een onderzoek naar wat zich in de gegeven praktijk afspeelt, niet om een proefopzet onder geconditioneerde omstandigheden. Het onderzoek beoogt op te sporen of er thans (al) verschillen in botani¬sche natuurkwaliteit zijn tussen die onderscheiden situaties, wat deze verschillen - als ze er zijn - inhouden, waaraan ze kunnen worden toegeschreven en of ze inzicht kunnen leveren dat kan leiden tot aanbevelingen voor eventuele verbeteringen van de aan¬pak en dat nader kan aangeven wat de verdere ontwikkelingsperspectie¬ven zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.