Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395733
Title Condensatie tegen het kasdek : licht- en energie-effecten van condensatie op acht kasdekmaterialen
Author(s) Stanghellini, C.; Mohammadkhani, V.; Bruins, M.A.; Hemming, S.; Sonneveld, P.J.
Source Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapport GTB 1025) - 50
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) teelt onder bescherming - kassen - beglazing - bekleding, bouw - condenseren - ventilatie - temperatuur - klimaatregeling - energie - materialen - vergelijkend onderzoek - protected cultivation - greenhouses - glazing - cladding - condensation - ventilation - temperature - air conditioning - energy - materials - comparative research
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract Condensatie tegen het kasdek is een bekend verschijnsel in de glastuinbouw. Uit berekeningen met het simulatiepro - gramma KASPRO blijkt dat per jaar ongeveer 100 liter water per vierkante meter tegen het kasdek condenseert. Dit getal wordt bevestigd door het geringe aantal beschikbare metingen. Bij condensatie komt energie vrij die eerder voor verdamping van water werd gebruikt, de latente warmte. Condensatie van 100 liter water komt overeen met een energie- equivalent van ca. 7,5m 3 gas wat 15-20% van het jaarverbruik is. Door condensatie wordt de kaslucht ontvochtigd. Condens heeft ook invloed op de lichttransmissie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.