Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395937
Title Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland
Author(s) Westerink - Petersen, J.; Straalen, F.M. van; Schrijver, R.A.M.; Schaap, B.F.; Nijhoff, J.; Have, P. ten; Brummelhuis, A.; Brink, M.; Egas, E.
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 269) - ISBN 9789085857259 - 66
Department(s) CL - Urban and Regional Development
Land Use Planning
CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
WU Plant SciencesDepartment of Plant Sciences
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwgrond - landgebruik - grondmarkten - relaties tussen stad en platteland - pachtovereenkomsten - grondbanken - agrarisch natuurbeheer - ecosysteemdiensten - eemland - agricultural land - land use - land markets - rural urban relations - farm leases - land banks (organizations) - agri-environment schemes - ecosystem services
Categories Agricultural Economics (General) / Land Use Planning
Abstract Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregeling SNL om boeren te stimuleren om mee te doen. Zij ziet in grondgebruiksrecht een potentiële extra beloning, juist omdat grond schaars is. Hoge grondprijzen en een lage grondmobiliteit zijn typische problemen van stadsrandgebieden zoals Eemland. Ark & Eemlandschap zou grond in bezit bij overheden en maatschappelijke organisaties graag inzetten om extra groenblauwe diensten te stimuleren. Voor het verdelen van de publieke grond kan worden gedacht aan een grondbank als organisatievorm. Ark & Eemlandschap wil namelijk met de grondbank publieke grond in pacht uitgeven, in ruil voor extra agrarisch natuurbeheer (of klompenpaden) op grond die de boer al in gebruik of in bezit heeft. Op deze manier wil Ark & Eemlandschap boeren verleiden om bijvoorbeeld op voor de weidevogel gunstige plekken agrarisch natuurbeheer te gaan doen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.