Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396023
Title Variatie in vee : biodiversiteit op de boerderij bedreigd
Author(s) Zegwaard, A.; Buiter, R.; Oldenbroek, J.K.; Everdingen, J.
Source Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Bio-Wetenschappen en Maatschappij 29e jrg., nr. 3) - ISBN 9789073196599 - 88
Department(s) Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) genetische bronnen van diersoorten - zeldzame rassen - domesticatie - huisdieren - genetica - rassen (dieren) - dierveredeling - genetische diversiteit - in-situ conservering - bedreigde rassen - agrarische geschiedenis - ex-situ conservering - animal genetic resources - rare breeds - domestication - domestic animals - genetics - breeds - animal breeding - genetic diversity - in situ conservation - endangered breeds - agricultural history - ex situ conservation
Categories Animal Domestication, Human-Animal Relationships / Animal Breeding and Genetics (General)
Abstract Op de boerderij wordt de diversiteit van het leven bedreigd. Steeds minder dieren krijgen steeds meer nakomelingen. Een gebrek aan genetische variatie in het gevolg. Door inteelt kunnen gezondheidsproblemen ontstaan, en ongemerkt kunnen bepaalde eigenschappen verdwijnen. Ook de variatie in ons landschap en zelfs op ons bord verdwijnt. Dit cahier biedt een helder overzicht van de stand van de wetenschap rond het behoud van zeldzame huisdierrassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.