Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396214
Title Verbetering van de lichtonderschepping in een tomatengewas door aanpassing van de rijstructuur: Effecten van de rijstructuur op lichtverdeling, fotosynthese en productie
Author(s) Dueck, T.A.; Nederhoff, E.M.; Nieboer, S.; Scheffers, C.P.; Steenhuizen, J.W.; Chizhmak, S.; Uenk, D.; Sarlikioti, V.; Visser, P.H.B. de
Source Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapport GTB 1029) - 46
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Horticultural Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) solanum lycopersicum - tomaten - kasgewassen - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - licht - interceptie - ruimtelijke verdeling - adaptatie - positie - effecten - fotosynthese - tomatoes - greenhouse crops - protected cultivation - cultural methods - light - interception - spatial distribution - adaptation - position - effects - photosynthesis
Categories Cultivation, Cultural Methods / Tomatoes
Abstract Doel van dit project was te onderzoeken wat het effect is van de rijstructuur op de lichtverdeling en fotosynthese van een tomatengewas, en de effecten daarvan op de productie. Ook werd gekeken of de bladstand en de fotosynthesecapaciteit van de bladeren zich aanpassen aan wijzigende lichtverdeling. Tevens werd de hypothese getest of alternatieve vormen van tussenplanten zouden leiden tot lagere verdamping en dus tot energiebesparing. Verder is gekeken naar het effect op productie van twee substraten, namelijk kokosmatten type ‘Profit’ van Van der Knaap, en steenwolmat type ‘Master Dry’ van Grodan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.