Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396337
Title De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden
Author(s) Eijsackers, H.J.P.
Source De Levende Natuur 109 (2008)2. - ISSN 0024-1520 - p. 45 - 50.
Department(s) DLO Foundation
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) ecosystemen - bodemverontreiniging - zware metalen - bioremediëring - aardwormen - ecotoxicologie - natuurgebieden - ecosystems - soil pollution - heavy metals - bioremediation - earthworms - ecotoxicology - natural areas
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie de aspecten aan bod via het voorbeeld van waterbodemverontreiniging en slibproblematiek door zware metalen, PAK's en PCB's in veengebieden en uiterwaarden. Het verkent de mogelijkheden van regenwormen als inzet voor natuurlijke reiniging en probeert van daaruit oplossingsrichtingen voor beleid en beheer aan te reiken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.