Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396490
Title De Genietende Groene Tafel : een pilotonderzoek naar wat goed eten en drinken binnen de zorgsector kan opleveren
Author(s) Brok, P.; Gorselink, M.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 28
Department(s) Consumer Science & Intelligent Systems
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) ouderenvoeding - voedselopname - eetlust - gezondheidszorginstellingen - catering in instellingen - verpleeghuizen - kwaliteit van het leven - gezondheidsvoedsel - duurzaamheid (sustainability) - kosten van de gezondheidszorg - welzijn - voeding en gezondheid - elderly nutrition - food intake - appetite - health maintenance organizations - institutional catering - nursing homes - quality of life - health foods - sustainability - health care costs - well-being - nutrition and health
Categories Human Nutrition and Health
Abstract Het hier gepresenteerde pilot onderzoek heeft als doel het management in zorginstellingen te ondersteunen in wat goed eten en drinken kan opleveren voor de organisatie. Dit betekent dat resultaten in het pilot onderzoek enerzijds gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënt, diens gezondheid en welbevinden (vertaalt in absolute voedselconsumptie en belevingsmetingen), maar dat deze resultaten tevens in toekomst nadrukkelijk financieel vertaald moeten worden, ondermeer in het gebruik van dieetproducten, mate van hulpvraag en de consequenties op het gebied van medicijngebruik. Het onderzoek vond plaats op twee verpleeghuislocaties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.