Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396638
Title De boerderij als ontwikkelomgeving : kinderen uit speciaal basisonderwijs werken mee : werkt de boerderij voor de kinderen?
Author(s) Schuler, Y.D.
Source Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International (Rapport / Plant Research International 346) - 92
Department(s) WING ProcesConsultancy
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) buitengewoon onderwijs - sociaal-emotionele ontwikkeling - landbouwbedrijven - leerervaringen - relaties tussen stad en platteland - boerderijeducatie - multifunctionele landbouw - special education - social emotional development - farms - learning experiences - rural urban relations - farm education - multifunctional agriculture
Categories Educational Methods / Farm Management
Abstract Het project 'De boerderij als ontwikkelomgeving' maakt onderdeel uit van het Transforum programma Green Care Amsterdam, dat van begin 2007 tot eind 2009 heeft gedraaid. Dit project beweegt zich binnen het krachtveld van nieuwe ontwikkelingen in de relaties tussen stad en platteland. In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de ervaring die is opgedaan met 'het groenatelier', dat door twee scholen gericht op speciaal basisonderwijs in Zaanstad is uitgevoerd op een boerderij. De kinderen werken op de boerderij mee, vanuit de gedachte dat een concrete context uit het speciaal basisonderwijs op een andere manier stimuleert. De vraag is werkt de boerderij ook op deze manier voor kinderen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.